Du har bara två ögon, tänk på att skydda dem!

Allt om UV-strålning

Vid varje tillfälle du är utomhus exponeras du för UV-strålning. Din hud och dina ögon påverkas. Du ser inte UV-strålning, men den finns överallt. UV-strålning kommer inte bara från solen utan reflekteras från ytor som bl.a. vatten, sand, betong, glas och snö. Det betyder att du utsätts för UV-strålning även under en parasoll eller i skuggan av ett hus då du är utomhus.

Du har bara två ögon, tänk på att skydda dem!

Ungefär nittio procent av UV-strålningen tränger igenom även ett lätt molntäcke. Enbart dimma, regn och lågt liggande tjocka moln har en mer skyddande inverkan mot UV-strålning. Det är kliniskt bevisat att överexponering av UV-strålning ger skador på ögonlock, ögats hornhinna och lins.

Ett nyligen EU-finansierat forskningsprojekt har visat att UV-strålningen i Skandinavien är på samma nivå som Sicilien i Italien under de senaste åren. Därför är det viktigt att Du skyddar dina ögon med solskydd som blockerar 100 procent av solens UV-strålning när du vistas utomhus, oberoende av vilken årstid det är.

Skydd kan bestå av antingen vanliga solglasögon, eller korrektionsglas eller kontaktlinser med UV-skydd.

Dela med dig av det du vet om UV!

Prata gärna om för din familj och dina vänner vad du lärt dig om UV-strålning på denna sida. Det är nämligen ett stort behov av information om de skadliga effekterna av UV-strålning på ögonen som fås om man inte skyddar sig. Att man blir röd och bränd av för mycket solande har nog de flesta fått erfara, men att även ögon skadas av för mycket exponering av UV-ljus tänker inte många på.

Skydda dig själv och dina närmaste genom att sprida budskapet!

Vad är UV-strålning?

Vad är UV-strålning?

Alla utsätts för ultraviolett strålning, UV, från solen. Ett ökande antal personer exponeras från konstgjorda källor inom industri, handel, hobby och fritidsintressen.
Solen skickar ut olika typer av strålning:

 • synligt ljus – det vi i dagligt tal kallar solljus
 • infraröd strålning – som vi uppfattar som värme
 • UV-strålning – som vi inte kan se eller känna

Många blandar ihop infraröd- och UV-strålning. När det är kallt utomhus betyder det mindre infraröd strålning men det behöver inte betyda lite UV-strålning.

Typer av UV-strålning

Det finns tre typer av UV-strålning som kategoriseras av ljusets våglängd: UVA, UVB och UVC.

 • UVA – har lång våglängd. Denna strålning tränger långt ned i huden och ger färg genom att hudens pigment ökar. Vid överexponering förändras huden och det uppstår fler rynkor och risken för förändringar som hudcancer ökar.
 • UVB – har kortare våglängd och större inverkan på huden. Denna strålning knyts ofta samman med hudcancer och skador på ögonen bl.a. som katarakt (grå starr). Ozonlagret fångar det mesta av denna strålning från att nå jordytan.
 • UVC – har kortast våglängd och är den mest intensiva med flest skador som följd. Lyckligtvis fångar ozonlagret det allra mesta en denna strålning.

Vad har betydelse för UV-strålningen som når jorden?

 • Skyddande kläder – ju tätare eller tjockare kläder, desto mindre UV
 • Ozonlagret – ju tjockare ozonlager, desto mindre UV
 • Hur högt på himlen solen står – ju högre, desto mer UV
 • Reflektion – reflektion av UV är högre vi vatten, snö och täta ljus ytor

Fakta UV-strålning

UV-strålning är kortvågig strålning med en våglängd på mellan 100 – 400 nanometer.

UV-strålning är indelad i tre typer:

 • UVA – 315-400 nm
 • UVB – 280-315 nm
 • UVC – 100-280 nm

Vad är UV-index?

UV-index anger styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning när den är som starkast, vanligen mitt på dagen. UV-index börjar på noll (0) och med stigande värde ökar risken för påverkan av hud och ögon.

Använd UV-index som en guide på liknande sätt som med temperaturen. På samma sätt som att du väljer kläder för dagens aktiviteter använder du UV-index för hur du ska skydda dig mot UV-strålning. UV-index anges enligt en internationell standard. Du kan kontrollera lokalt där du befinner dig för dina aktiviteter om du exempelvis seglar i skärgården, vandrar i fjällen, båtluffar i Medelhavet eller åker skidor Alperna.

UV-index varierar med årstid, tiden på dygnet, väder och ozonlagrets tjocklek.

När bör jag skydda mig?

Enligt WHO bör man skydda sig när UV-index överstiger 3. Bäst skyddar man sig genom att bära skyddande kläder, solkräm och solglasögon. Gärna vistas i skuggan mitt på dagen när solen står som högst på himlen, då du vistas i områden med högt UV-index.

Vi är alla olika känsliga för UV-strålning. Vid UV-index 3-5 kan solkänsliga personer vistas i solen en halvtimme innan de behöver skydda sig. Vid UV-index 6-7 är motsvarande tid 20-30 minuter beroende av hur känslig man är.

Säker tid i solen om Du har känslig hud men kan bli brun:

Plats

UV-index

Norra Norrlands fjälltrakter 3
Norra Norrlands inland 2- 4
Norra Norrlands kusttrakter 4
Mellersta Norrlands fjälltrakter 2- 3
Mellersta Norrlands inland 2- 3
Mellersta Norrlands kusttrakter 2- 4
Södra Norrlands fjälltrakter 2- 3
Södra Norrlands inland 2- 3
Södra Norrlands kusttrakter 2- 3
Svealands inland 2
Svealandskusten 2
Norra Götalands inland 2
Södra Götalands inland 3- 5
Ostkusten, Öland och Gotland 2- 5
Västkusten 3- 4
Sydkusten 4

Säker tid i solen om Du har känslig hud men kan bli brun:

UV-index 0 – 2* 3 – 5* 6 – 7* 8 – 10 11 +
Styrka Låg Måttlig Hög Mycket hög Extrem
Soltid Hela dagen* 1-2 tim* 30-60 min* 15-30 min 5-15 min

Är UV farligt för ögonen?

Är UV farligt för ögonen?

Likaväl som att huden blir solbränd kan ögonen också bli det. Långvarig exponering utan skydd kan skada ögonlocken, hornhinnan på ögat och linsen i ögat. Intensiv exponering av UV-strålning under kort tid kan orsaka förändring på hornhinnan och ger vad man i dagligt tal benämner snöblindhet.

Ögat är särskilt känsligt för UV-strålning i kombination med blåst och snö. Det kan resultera i smärta, röda ögon, irritation (en känsla av sand i ögonen), extrem ljuskänslighet och rinnande ögon. Oftast avtar dessa besvär efter några dagar.

De förändringar på ögat som kommer efter lång tids exponering av UV-strålning tilltar långsamt och kan bli mycket allvarliga, även om symptomen ofta inte märks. Ju mer ögonen utsätts för UV-strålning desto större är risken att ögonproblem utvecklas och ger upphov till åldersrelaterade förändringar pga tilltagande påverkan av UV-skador.

Som exempel kan nämnas katarakt (grå starr), cancer i och omkring ögat, skador på näthinnan och andra kroniska ögonsjukdomar som pterygium (tillväxande förtjockning av binde- och hornhinnan) eller förändringar i horn- och bindehinnan.

Miljömässiga faktorer påverkar UV-intensiteten

Många har kanske uppfattningen att den primära risken för UV-strålning kommer från direkt solljus. Men faktum är att UV-strålningen är betydande från olika reflekterande källor som byggnader, snö, vatten och sand för att nämna några.

Exempelvis reflekterar snö upp till 80 procent av UV-strålning och vit sand runt 15 procent. Dessutom skyddar inte de flesta typer av molnighet mot UV-strålning vilket många tror och glömmer att skydda sig.

Faktorer som påverkar den totala UV-strålningen:

 • Tid på dagen
 • Tid på året
 • Molnighet
 • Höjd över havet
 • Reflektion
 • Spridning
 • Solens höjd på himlen
 • Placering i förhållande till ekvatorn

När bör jag skydda mina ögon?

När bör jag skydda mina ögon?

UV-strålningen ändrar sig under dagen. Ju högre solen står på himlen desto viktigare är det att skydda sig. För ögonens del gäller det dock först när man tittar rakt mot solen som vid solbadande. Ögonen exponeras mer morgon och kväll eller på vår och höst när solen står lägre på himlen*. Sannolikheten är större att vi då tittar mer rakt mot solen.

Faktum är att våra ögonbryn skuggar och skyddar till viss del mitt på dagen när solen står högt på himlen. Därför är det viktigt att vi också använder solskydd för ögonen tidig morgon och eftermiddag.

Barn

Barns ögon är mer känsliga för UV-strålning än vuxna, då linserna är klarare och pupillen som släpper in ljus i ögat är större än. Dessutom leker barn ofta utomhus i många timmar på dagen. Ju tidigare ett barn använder solhatt och solglasögon desto bättre är förutsättningen att senarelägga komplikationer i livet till följd av UV-strålning.

Personer som arbetar utomhus

Trädgårdsmästare, bönder, fiskare, hantverkare och anläggningsarbetare inom väg och bygg som arbetar företrädesvis utomhus bör tänka på att skydda sig och sina ögon mot UV-strålning.

Långvarig eller överdriven exponering över kort tid kan nämligen öka risken för ögonproblem och sjukdomar såsom katarakt, pterygium och cancer i och runt ögonen.

Personer med blå färg på ögonen

Personer med blå färg på ögonen

Flera studier** visar att personer med blåfärgad iris är mer utsatta för UV-strålning än de med brunfärgad iris. Det beror troligen på att personer med blå ögon har mindre av det skyddande pigmentet melanin i iris. Det gör att mer UV-strålning tränger igenom iris och in i ögat än för de med bruna ögon.

Din livsstil påverkar

Brukar du mycket tid vid vatten eller löper, bör du vara uppmärksam. På högre höjd över havet, snötäckta berg, sandstränder och vid speglande ytor som sjöar, floder och hav utsätts du för mer UV-strålning. På hav och sjö ökar exponeringen av UV-strålning med upp till 30 procent till följd av reflexion i vattenytan. Snö reflekterar upp till 80 procent av UV-strålningen och ljus sand ca 15-25 procent. Även i skuggan får ögonen ca 50 procent av solens direkta UV-strålning.

*Sasaki H. UV exposure to eyes greater in morning, late afternoon. Proc.111th Ann. Meeting Japanese Ophthalmological Soc. Osaka, Japan, April, 2007.

**Miller D. Light Damage to the Eye. IN: Yanoff M, Duker AS, eds. Ophthalmology. London MOsby; 1999:2.4.1-2.4.5.

Goda solråd för barn

 • Använd solhatt och solglasögon
 • Använd solkräm med hög faktor på exponerad hud
 • Ta paus från solande med jämna mellanrum
 • Använd tunna täckande färgade kläder

Vad vet du egentligen om UV-strålning?

Håll rätt på vad som är myt och sanning kring UV-strålning.

Myt: Ögat är inte mer sårbart för UV-strålning än andra delar av kroppen.

Sanning: Mer än något annat organ, bortsett från huden, kan ögat tåla stor exponering från solen.

Myt: Ögonen är inte utsatt för UV-strålning när det är mulet.

Sanning: En betydande del av solens strålar når jorden även en mulen dag. Därför är det viktigt att skydda ögonen även mulna dagar.

Myt: UV-strålar är bara farliga på sommaren.

Sanning: UV-strålning varierar med årstidsväxlingarna. UV-strålning finns alltså hela året och reflex från tex snö eller sand kan fördubbla exponeringen.

Myt: Solglasögon med ordentligt UV-skydd kostar mer.

Sanning: Det är ingen prisfråga. Märkningen av solglasögonen anger hur de skyddar. Även billiga solglasögon kan alltså ge fullgott skydd.

Myt: Ju mörkare glaset är desto mer skyddar det mot UV-strålning.

Sanning: UV-skyddet har inget med färgen på glaset att göra. Faktum är att mörka glas om de inte skyddar bra kan tvärtom skada mer då man bakom dessa får större pupill och därmed släpper in mer skadligt UV-ljus i ögat.

Kan UV-strålning skada ögonen?

Kan UV-strålning skada ögonen?

Även om vi inte ser ultraviolett strålning för blotta ögat är dessa strålar inte ofarliga. De kan tränga igenom ögats struktur och förorsaka både tillfälliga och bestående skador. Skador kan uppstå i alla åldrar, men de skador som uppstår efter många års exponering förorsakar de allvarligaste synförändringarna. Därför är det viktigt att skydda dina ögon redan tidigt i livet, och även fortsatt i vuxen ålder.

Tillfälliga problem

Intensiv UV-exponering kan ge blodsprängda och ljuskänsliga ögon. Få timmar i solen utan skydd kan räcka för att orsaka foto-keratit, i dagligt tal benämnt snöblindhet. Det kommer av solbränna på ögats hornhinna. Snöblindhet är väldigt smärtsamt men går över av sig själv inom några dygn.

Långsiktiga problem

Katarakt, i dagligt tal kallat grå starr, är en oklarhet i ögat lins. Även om det kan drabba personer i alla åldrar ser man katarakt betydligt oftare hos personer med yrken där man vistas utomhus. I vårt land är det den vanligaste operationen då man tar bort den grumliga linsen och ersätter med en ny plastlins. I världen är det den vanligaste orsaken till blindhet då stora delar av världens befolkning inte har råd att göra en sådan operation.

Cancer i själva ögat är sällsynt. Men ögonlock och huden runt ögat är lika utsatt för förändringar som övrig oskyddad hud. Ett stadigt ökande antal hudcancerfall inrymmer naturligtvis även oskyddade områden som ögonlock och huden runt ögat.

Pterygium är en grå bindhinneformation som växer in över ögat från sidan. Om den får fortsätta att breda ut sig kommer området framför pupillen att täckas och därmed påverka synförmågan. Pterygium benämns ibland ”surfers eye” då tillståndet ofta förekommer på personer som är extremt exponerade av sol, vatten och sand.

Åldersrelaterad makulaförändring, förkortas ofta som AMD som står för engelskans age related macular desease, drabbar ögat näthinna bak i ögat och leder till betydligt nedsatt syn. I dagligt tal benämns AMD ofta slarvigt som gula fläcken. Men det är egentligen förändringar i gula fläcken som ger synnedsättning. Gula fläcken har alla sedan födsel och det är färgen på området som ger dess namn. Inom detta område har vi sensorer (tappar) som uppfattar färg, form och detaljer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *